Đề Thi Toán Quốc Tế

Cập nhật đề thi thử, đề thi chính thức các kỳ thi Toán Quốc Tế 

Đề thi mẫu Toán Quốc tế PhIMO cấp độ junior secondary

Số câu: 25 - Thời gian: 90 phút - Số lượt làm bài: 95

THỜI GIAN 90 PHÚT
VÀO THI

Đề thi mẫu Toán Quốc tế PhIMO cấp độ secondary 1

Số câu: 25 - Thời gian: 90 phút - Số lượt làm bài: 103

THỜI GIAN 90 PHÚT
VÀO THI

Đề thi mẫu Toán Quốc tế PhIMO cấp độ secondary 3

Số câu: 25 - Thời gian: 90 phút - Số lượt làm bài: 110

THỜI GIAN 90 PHÚT
VÀO THI

Đề thi mẫu Toán Quốc tế PhIMO cấp độ secondary 2

Số câu: 25 - Thời gian: 90 phút - Số lượt làm bài: 126

THỜI GIAN 90 PHÚT
VÀO THI

Đề thi mẫu Toán Quốc tế PhIMO cấp độ primary 6

Số câu: 25 - Thời gian: 90 phút - Số lượt làm bài: 95

THỜI GIAN 90 PHÚT
VÀO THI

Đề thi mẫu Toán Quốc tế PhIMO cấp độ primary 5

Số câu: 25 - Thời gian: 90 phút - Số lượt làm bài: 145

THỜI GIAN 90 PHÚT
VÀO THI

Đề thi mẫu Toán Quốc Tế PhIMO cấp độ Primary 4

Số câu: 25 - Thời gian: 90 phút - Số lượt làm bài: 148

THỜI GIAN 90 PHÚT
VÀO THI

Đề thi mẫu Toán Quốc Tế PhIMO cấp độ Primary 3

Số câu: 25 - Thời gian: 1 phút - Số lượt làm bài: 96

THỜI GIAN 1 PHÚT
VÀO THI