Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
•  Để truy cập và sử dụng dịch vụ trên website luyện thi trực tuyến, khách hàng được yêu cầu đăng ký thông tin cá nhân (email, họ tên,…).

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân:
•  Thông tin chi tiết của khách hàng như email, họ tên… sẽ được lưu trữ để đảm bảo quyền lợi cho chính khách hàng khi sử dụng dịch vụ trực tuyến.
•  Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ đến khách hàng với mục đích: Gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông báo thay đổi gói dịch vụ, quyền lợi khách hàng (nếu có)…

3. Thời gian lưu trữ thông tin
•  Tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đều được lưu trữ trong hệ thống máy chủ của công ty ngay khi khách hàng thao tác đăng ký thông tin trên website: thitructuyen24h.com 

4. Quản lý và chia sẻ thông tin cá nhân
•  Ngoại trừ việc sử dụng thông tin cá nhân khách hàng như đã nêu trong chính sách, chúng tôi cam đoan không tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng ra bên ngoài.

5. Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
•  Bất cứ lúc nào muốn, khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình ngay trên website: thitructuyen24h.com 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
•  Chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân và sẽ sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin khách hàng.
•  Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên tự bảo mật thông tin cá nhân của mình, không cung cấp hoặc chia sẻ thông tin cho bất kỳ ai khác nếu không cần thiết. Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho người khác dẫn đến việc mất quyền lợi sử dụng các gói dịch vụ, chúng tôi không chịu trách nhiệm.
Quy chế hoạt động
I. Quy tắc chung
Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ luyện thi và thi thử trực tuyến thực hiện trên thitructuyen24h.com.
Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia luyện thi trên thitructuyen24h.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của thitructuyen24h.com.
II. Quy định chung
Thành viên (khách hàng): là tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ trên thitructuyen24h.com. Học viên đăng ký tài khoản để tham gia luyện thi và thi thử trực tuyến nếu có nhu cầu.
Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được ban quản lý thitructuyen24h.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ.
Khi đăng ký là thành viên của thitructuyen24h.com, thành viên hiểu rằng:
•  Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng dịch vụ trên thitructuyen24h.com
•  Thành viên có thể tham gia các dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn cam kết của thitructuyen24h.com