Giải tích lớp 12

Tổng hợp các bài tập vận dụng cao điểm 9, 10

Download Số lượt tải:1816

Chuyên đề cực trị hàm số lớp 12

Download Số lượt tải:1036

Các dạng bài số phức vận dụng và vận dụng cao

Hướng dẫn cách làm các dạng bài số phức vận dụng và vận dụng cao trong đề thi THPT Quốc gia.

Download Số lượt tải:7912

Các bài toán về hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit cơ bản

Đây là các bài toán có đáp án chi tiết về hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit ở mức độ cơ bản. Các bài toán được sưu tầm từ đề thi thử THPT của các trường trên địa bàn cả nước.

Download Số lượt tải:1379

Các bài toán về hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit ở mức độ vận dụng và vận dụng cao

Đây là các bài toán về hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Các bài tập được sưu tầm từ đề thi thử THPT của các trường trên cả nước. 

Download Số lượt tải:2479

Các bài toán khảo sát hàm số cơ bản

Đây là tài liệu bao gồm các bài toán khảo sát hàm số ở mức độ cơ bản, giúp học sinh có thể củng cố lại kiến thức. Các bài toán được sưu tầm từ các đề thi thử THPT Quốc gia của các trường trên cả nước.

Download Số lượt tải:1711

Các bài toán khảo sát hàm số ở mức độ vận dụng và vận dụng cao

Tài liệu này bao gồm các bài Toán được sưu tầm từ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán của các trường trên cả nước. Các câu hỏi được tổng hợp ở mức độ vận dụng và vận dụng cao giúp các em học sinh có thể tự tin chinh phục điểm Toán từ 8-10 điểm.

Download Số lượt tải:10647