Thử sức đề thi THPT Quốc gia lần 1 năm học 2017- 2018

Thử sức với đề thi THPT Quốc gia lần 1 năm 2017-2018.

Các môn thi Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa và Tiếng Anh.

Xem kết quả và đáp án chi tiết sau khi thi xong.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2018 môn Toán

Số câu: 50 - Lệ phí: 0 - Số lượt làm bài: 408

THỜI GIAN 90 PHÚT
VÀO THI
THỜI GIAN 60 PHÚT
VÀO THI