Đăng ký thành viên

Nhận những ưu đãi đặc biệt cho thành viên VIP của hệ thống

Hướng dẫn đăng ký

Bước 1: Điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký

Bước 2: Xác nhận không phải là robot rồi nhấn nút "Đăng ký"

Bước 3: Xác minh tài khoản bằng cách nhấn vào link xác thực đã được gửi về email đăng ký

Bước 4: Sử dụng tài khoản mới đăng ký để đăng nhập vào hệ thống

(*) Lưu ý: Tài khoản đăng nhập phải viết liền không dấu và không chứa ký tự đặc biệt



Bằng cách nhấp vào Đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản của hệ thống và đồng ý rằng bạn đã đọc Chính sách dữ liệu của chúng tôi, bao gồm Quy chế làm bài thi trực tuyến