Môn sinh học

Kỳ thi THPT Quốc Gia và kỳ đi Đại Học đang đến rất gần, vào thời điểm này rất quan trọng đối với học sinh, trong khoảng thời gian này việc ôn luyện kiến thức môn Sinh Học hầu hết đã hoàn thành. Thế những chỉ ôn luyện kiến thức thôi cũng chưa đủ, học sinh cần thực hành làm làm đề và giải đề thi để luyện kỹ năng làm bài cũng như đánh giá chính xác năng lực của mỗi học sinh. Chính vì vậy, Trang thi trực tuyến 24h ra mắt đợt thi thử môn sinh học THPT quốc gia và thi đại học trực tuyến môn sinh học.