Hàm số và các bài toán liên quan

Các bài tập về hàm số lũy thừa lớp 12, công thức hàm số lũy thừa, trắc nghiệm về tính đơn điệu, cực trị, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, nhận biết đồ thị, tiệm cận, tương giao đồ thị bám sát sách giáo khoa