Đề thi miễn phí

Đề thi chính thức vào 10 môn Toán - Hệ chung - THPT Chuyên Bắc Giang năm 2015 - 2016

Số lượt tải : 646

Đề thi có đáp án chi tiết môn Toán vào 10 - Chung- THPT chuyên Bắc Giang 2015-2016

Đề thi vào 10 môn Toán Chuyên Sư Phạm Hà Nội năm 2016-2017

Số lượt tải : 591

Đề thi môn Toán -Chung của trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2016-2017 có đáp án chi tiết.

Đề thi chính thức vào 10 môn Toán - Chung- Trường THPT chuyên Bà Rịa Vũng Tàu năm 2016-2017

Số lượt tải : 565

Đề thi vào 10 môn Toán Chung trường THPT chuyên Bà Rịa Vũng Tàu năm 2016-2017 (có lời giải chi tiết kèm theo)