Đề thi miễn phí

Đề thi và đáp án chi tiết vào chuyên toán Nguyễn Trãi -Hải Dương năm 2011

Số lượt tải : 647

Đề thi chuyên toán và đáp án chi tiết môn toán vào chuyên Nguyễn Trãi -Hải Dương

Đáp án các câu vận dụng cao trong đề minh họa lần 3 môn Toán THPT Quốc gia của Bộ giáo dục.

Số lượt tải : 1391

Đây là hướng dẫn giải chi tiết các câu vận dụng cao trong đề thi minh họa lần 3 môn Toán THPT Quốc gia.

Đáp án các câu vận dụng cao môn Vật lí đề minh họa lần 3 THPT Quốc gia của Bộ giáo dục

Số lượt tải : 733

Đây là đáp án chi tiết các câu vận dụng cao trong đề minh họa lần 3 môn Vật lí của Bộ Giáo dục và đào tạo .