Tổ hợp và Xác suất

Tổng hợp các bài tập về tổ hợp, bài tập về chỉnh hợp, bài tập về hoán vị xen kẽ các bài tập về nhị thức niu tơn, các bài tập về phép thử và biến cố,....