Phương trình và hệ phương trình

Hệ thống các bài luyện thi trắc nghiệm về phương trình, phương trình bậc nhất, bậc hai, định lý viet, phương trình chứa căn, hệ phương trình bậc nhất, hệ phương trình bậc hai.