Đề kiểm tra định kỳ

Đề kiểm tra định kỳ hàng tháng các khối lớp tại EDUFLY ở tất cả các môn học.

THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI

Đề kiểm tra định kỳ tháng 9 năm 2021 môn Toán lớp 3TE1

Số câu: 15 - Thời gian: 45 phút - Số lượt làm bài: 152

THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI

Đề kiểm tra định kỳ tháng 9 năm 2021 môn Toán lớp 4TE1

Số câu: 15 - Thời gian: 45 phút - Số lượt làm bài: 127

THỜI GIAN 45 PHÚT
VÀO THI

Đề kiểm tra định kỳ tháng 7 năm 2021 môn Toán lớp 12

Số câu: 50 - Thời gian: 90 phút - Số lượt làm bài: 112

THỜI GIAN 90 PHÚT
VÀO THI